Mida pakume

 • Magistritööd
 • Bakalaureuse- ja diplomitööd
 • Kursuse ja seminaritööd
 • Kesk- ja kutsekoolide lõputööd
 • Ainetööd
 • Referaadid jm iseseisvad tööd
 • Esseed
 • Tööde kavad ja projektid

Miks valida Õppeabi?

 • Pikaajalised kogemused – 7 aastat ja rohkem kui 500 rahulolevat klienti.
 • Kindel valik – 98% töödest on saanud positiivse hinde.
 • Tähtaegadest kinnipidamine – 99% töödes on saanud valmis kokkulepitud tähtajaks.
 • Tugevad kirjutajad – kõik meie kaastöötajad on vähemalt magistrikraadiga.
 • Paindlikud maksetingimused – tasumine osade kaupa.
 • Kõrge kvaliteet – töö parandamine ja täiendamine vastavalt koolist tulnud tagasisidele.
 • Paindlik lähenemine – võimalik tellida kogutöö või osa tööst.

Valdkonnad

 • Majandus (ärijuhtimine, ettevõtlus, majandusteadus)
 • Avalik haldus, haldusjuhtimine
 • Riigiteadused
 • Sotsioloogia
 • Psühholoogia
 • Kasvatus- ja haridusteadused
 • Meditsiin
 • Kehakultuur
 • Põllumajandus
 • Teema sobivuse korral ka muud valdkonnad