KKK

Kas parandate juba alustatud töid?

Jah, parandame ja kirjutame lõpuni juba alustatud töid. Võimaluse korral saada koos olemasoleva tööga ka.

Kas on võimalik tellida osaline töö?

Jah, on võimalik tellida näiteks töö teoreetiline osa või üks peatükk, samuti näiteks andmeanalüüs, kokkuvõte või võõrkeele resümee.

Kui palju tööd maksavad?

Kuna tööd on väga erinevad nii tasemelt, mahult ja sisult, siis ei ole võimalik enne täpsema päringu saamist hinda öelda. Hinnad sõltuvad ka sellest, milline on töö tähtaeg ja kui suur on parajasti meie kirjutajate töökoormus. Kevadel on hinnad kindlasti kõrgemad kui sügisel.

Kui kiiresti töö valmib?

Lähtume kooli poolt esitatud tähtaegadest. Ei ole mõtet tööd oluliselt varem valmis saada, mis pigem võib tekitada kahtluseid töö suhtes. Töö valmimise kiirus sõltub lõputööde puhul juhendaja poolt tagasiside andmise kiirusest, andmekogumisele kuluvast ajast ja ka sellest, kui suur töökoormus meie kirjutajatel parajasti on. Kui lepime kokku töö tähtajas, siis peame lubadust.

Millistes keeltes on võimalik töö tellida?

Kirjutame eesti ja inglise keeles.

Kuidas ma saan kindel olla, et tegemist ei ole plagiaadiga?

Igale kliendile kirjutame täiesti uue töö vastavalt tellimusele ja töö teemale. Ühtegi siiani meie poolt kirjutatud töödest ei ole koolis tunnistatud plagiaadiks. Enne töö eest tasumist saad tööga tutvuda ja seda soovi korral mõne plagiaadituvastusprogrammiga kontrollida.